НачалоЗа насКонтакт

МАКСИЕЛ ООД

Електроматериали • Кабели • Осветителни тела
in english
 1. Инсталационни проводници
  1. Мостови инстал. пров.- ПВВ-МБ1, NYIFY
  2. Единични инсталационни пров.ПВ-А1, H05V-U, HO7V-U, H07V-R
  3. Гъвкави единични инстал. пров.- ПВ-А2, H05V-K, H07V-K
  4. Звънчеви инстал. пров.- ПВУ-А1
  5. Монтажни проводници
 2. Силови кабели
 3. Кабели за въздушни линии
 4. Каучукови кабели
 5. Гъвкави кабели с PVC изолация (Шнурове)
 6. Комуникационни (телефонни, сигнални) кабели
 7. Коаксиални кабели
 8. Тончестотни кабели
 9. Кабели за компютърни мрежи и системи
 10. Кабели за аларми и пожароизвестяване
 11. Топлоустойчиви (силиконови) проводници - ПСКГ, SIF, CSA
 12. Оптични кабели
 13. Емайлирани и намотъчни проводници
 14. Неизолирани проводници
 15. Други кабели и проводници

Инсталационни проводници

Мостови инстал. пров.- ПВВ-МБ1, NYIFY 1. Мостови инстал. пров.- ПВВ-МБ1, NYIFY

Многожилен плосък проводник с пллътни медни жила, с поливинилхлоридна изолация и обвивка, с мост за неподвижно полагане в осветителни мрежи и силови инсталации 0.6/1kV.

Единични инсталационни пров.ПВ-А1, H05V-U, HO7V-U, H07V-R 2. Единични инсталационни пров.ПВ-А1, H05V-U, HO7V-U, H07V-R

Проводник с плътно медно жило и поливинилхлоридна изолация за неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати.

Гъвкави единични инстал. пров.- ПВ-А2, H05V-K, H07V-K 3. Гъвкави единични инстал. пров.- ПВ-А2, H05V-K, H07V-K

Проводник с гъвкави медни жила и поливинилхлоридна изолация за полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати, където се изискват малки радиуси на огъване.

Звънчеви инстал. пров.- ПВУ-А1 4. Звънчеви инстал. пров.- ПВУ-А1

Усукан многожилен проводник с медни жила и поливинилхлоридна изолация за неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, сигнални инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати.